Viziunea şcolii

    Şcoala Gimnazială Balş este centrul cultural al comunităţii a cărei parte     integrantă este.

           Şcoala Balş, şcoala mileniului trei, işi propune să fie recunoscută pentru promovarea unui învăţământ de calitate cu multiple căi de extindere, aprofundare,  dezvoltare, desfăşurare şi finalizare. Acest proces complex şi de durată antrenează în derularea sa cadre didactice, elevi, familie, comunitate locală.

         Ne dorim, ca rezultat al muncii noastre un singur beneficiar: ELEVUL.

         Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de echipa didactică în deplin acord cu idealul educaţional al şcolii româneşti actuale, ideal care vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative.