Misiunea şcolii

Şcoala Gimnaziala Balș, comuna Balş, judeţul Iaşi, oferă elevilor din comună o educaţie de calitate, stimulând creativitatea şi valorificând tradiţiile locale şi condiţiile istorico-geografice.

Elevii noştrii, proveniţi din mediul rural, puternic defavorizat economic, sunt interesaţi să dobândească o pregătire teoretică şi practică de un înalt nivel, care să le permită integrarea din punct de vedere social şi profesional.

În acest scop, colectivul didactic al şcolii îşi propune formarea unor absolvenţi capabili să urmeze cursurile liceale sau profesionale, utilizând astfel deprinderile teoretice şi practice dobândite pe parcursul ciclurilor primar şi gimnazial.

              Pentru aceasta, dorim să le asigurăm elevilor noştri o pregătire la nivelul standardelor europene, dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea critică, pentru a-şi asuma conştient anumite responsabilităţi şi abilităţi de dezvoltare a aptitudinilor personale.

             Şcoala noastră va avea uşile deschise pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie pentru a asigura apropierea între oameni cunoaşterea şi acceptarea reciprocă.